Zawiadomienie o zmianie adresu Spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o.

Zarząd Spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. (NIP 641-254-78-57, REGON 384217727) niniejszym informuje, że od dnia 21 listopada 2022 r. ulega zmianie adres Spółki, a tym samym adres Spółki do doręczeń, które były dotychczas realizowane pod adresami:
ul. Piotra Niedurnego 79, Ruda Śląska 41-709
oraz pod adresem ul. Piotra Niedurnego 79 pok. 106, Ruda Śląska 41-709

od dnia 21 listopada 2022 r. nowym adresem Spółki jest:
ul. Gen. Hallera 70, 41-709 Ruda Śląska

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na aktualizację od dnia 21 listopada 2022 r. danych Spółki we wszystkich dokumentach wystawionych przez Państwa w związku z dostawami/usługami realizowanymi na podstawie m.in. zamówień lub umów zawartych ze Spółką (w szczególności na fakturach) zgodnie z niżej wskazanymi danymi.

Dane do korespondencji oraz do faktur:
„Huta Pokój Profile” Sp. z o.o.
ul. Gen. Hallera 70
41-709 Ruda Śląska