OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W REJONIE UL PODGÓRZE

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 2866, 2867 i 2950/65 o łącznej powierzchni 1496m2, dla których są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiące własność Skarbu Państwa odpowiednio księgi wieczyste o numerach GL1S/00007344/0, GL1S/00022953/3 i GL1S/00012596/9. Nieruchomość położona jest w Rudzie Śląskiej …


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – DYREKCJA ADMINISTRACYJNA

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o nr 3661/81 (pow. 2492m²), 2589/85 (pow. 1616m²), 1570/82 (pow. 92m²) oraz 2745/85 (pow. 172m²) o łącznej pow. 4 372m2 objętych księgami wieczystymi Nr GL1S/0008424/2 oraz GL1S/00010975/6 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, które zabudowane są zespołem …