Kolejne kroki restrukturyzacji Huty Pokój

„Huta Pokój” S.A., Węglokoks S.A. oraz PKO Bank Polski S.A. w dniach 16-18 listopada 2020 r. podpisały pakiet umów restrukturyzacyjnych. Stanowią one realizację działań zapoczątkowanych Porozumieniem z dnia 19 września 2019 r. Uzgodnienia objęły restrukturyzację zadłużenia Spółki, będąc odzwierciedleniem przyjętej przez nią strategii, której założenia objęły m.in. wyjście z Grupy Kapitałowej Huta Pokój spółki zależnej …