Oferta

Huta Pokój S.A.
Energia elektryczna

Posiadamy koncesję na dystrybucję i obrót energią elektryczną oraz paliwami gazowymi.

 
Prąd i gaz

Usługi badań laboratoryjnych

Działki na sprzedaż
Nieruchomości do wynajęcia

 
Nieruchomości

Usługi badań laboratoryjnych oraz usługi transportu

Posiadamy własne akredytowane laboratoria
Transport kolejowy

Usługi laboratoryjne
i transportowe

Huta Pokój Profile sp. z o.o.

Huta Pokój Konstrukcje sp. z o.o.
konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe.

Obiekty referencyjne

kształtowniki spawane

Kształtowniki spawane.

Kształtowniki spawane

Wytwórnia

Wytwórnia – park maszynowy.

Wytwórnia