Huta Pokój Profile Sp. z o.o. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 121/I/2023 Rady Nadzorczej z dnia 6 marca 2023 r. i zostało wszczęte w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na …


W gronie założycieli rudzkiej delegatury RIG

Z wielką satysfakcją informujemy, że w gronie ośmiu firm, które zainaugurowały oficjalną działalność rudzkiej Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, znalazły się wszystkie trzy spółki, będące spadkobiercami jednej z najbardziej szacownych hutniczych marek, a więc „Huta Pokój” S.A., „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. oraz „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. Oprócz nas, w gronie nowych …


Super klasa pod patronatem Huty Pokój Profile

Jeszcze w tym roku, w Szkole Branżowej I stopnia w Rudzie Śląskiej zostanie otwarta wielozawodowa klasa pod patronatem Huty Pokój Profile. 3-letnia nauka w tej klasie zagwarantuje zdobycie konkretnego fachu w zawodach: Ślusarz, Operator obrabiarek skrawających, Mechanik monter maszyn i urządzeń oraz Elektryk. Przedsięwzięcie doszło do skutku na podstawie porozumienia o współpracy podpisanego w grudniu …