Władze spółki

 

Huta Pokój S.A.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący
Paweł Kukuła

Zastępca Przewodniczącego
Wojciech Skwira

Sekretarz
Roman Brańka

Członkowie Rady nadzorczej
Agnieszka Ogrodniczek

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Jacek Srokowski

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
Piotr Skorynko

Huta Pokój Profile sp. z o.o.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący
Jacek Bigos

Zastępca Przewodniczącego
Wiktor Więcek

Sekretarz
Bogusław Napieracz

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Zbigniew Przebindowski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Andrzej Krzyszczak

Huta Pokój Konstrukcje sp. z o.o.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący
Marek Akciński 

Zastępca Przewodniczącego
Katarzyna Scheer

Sekretarz
Krzysztof Kic

Członek Rady Nadzorczej
Monika Hara – Pałkowska

Członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Banasiak

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Grzegorz Nowak