Władze spółki

RADA NADZORCZA

Małgorzata Dec–Kruczkowska – Przewodnicząca
Mariusz Mirosławski – Zastępca Przewodniczącego
Agata Lewandowska – Sekretarz
Krzysztof Pawlas
Michał Malicki

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Jakub Łosoś – Czernicki

Wiceprezes Zarządu: Marek Akciński