Władze spółki

RADA NADZORCZA

Piotr Głogowski – Przewodniczący
Izabela Kuś-Zielińska – Zastępca Przewodniczącego
Roman Brańka – Sekretarz
Wojciech Skwira

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Marek Akciński