Władze spółki


Huta Pokój S.A.

RADA NADZORCZA

Przewodnicząca
Dorota Taranowicz

Zastępca Przewodniczącego
Wojciech Skwira

Sekretarz
Roman Brańka

Paweł Kukuła

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Jacek Srokowski
 
 
 

Huta Pokój Profile sp. z o.o.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący
Jacek Bigos

Zastępca Przewodniczącego
Wiktor Więcek

Sekretarz
Bogusław Napieracz
 
 

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Zbigniew Przebindowski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Produkcji
Andrzej Kasprusz

Huta Pokój Konstrukcje sp. z o.o.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący
 

Zastępca Przewodniczącego
Beata Chaber-Grabowska

Sekretarz
Katarzyna Scheer
 
 

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Grzegorz Nowak

Wiceprezes Zarządu
ds. Rozwoju i Inwestycji
Andrzej Łokas