Władze spółki

RADA NADZORCZA

Piotr Głogowski – Przewodniczący
Mariusz Mirosławski – Zastępca Przewodniczącego
Agata Lewandowska – Sekretarz
Małgorzata Dec-Kruczkowska
Krzysztof Pawlas
Michał Malicki
Florian Wierzchowski

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Marek Akciński

Wiceprezes Zarządu: Zbigniew Przebindowski