Władze spółki

 

Huta Pokój S.A.

RADA NADZORCZA

Przewodnicząca
Dorota Taranowicz

Zastępca Przewodniczącego
Wojciech Skwira

Sekretarz
Roman Brańka

Paweł Kukuła

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Jacek Srokowski

Huta Pokój Profile sp. z o.o.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący
Jacek Bigos

Zastępca Przewodniczącego
Wiktor Więcek

Sekretarz
Bogusław Napieracz

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Zbigniew Przebindowski

Huta Pokój Konstrukcje sp. z o.o.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący
Marek Akciński 

Zastępca Przewodniczącego
Katarzyna Scheer

Sekretarz
Krzysztof Kic

Członek Rady Nadzorczej
Monika Hara – Pałkowska

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Grzegorz Nowak

Wiceprezes Zarządu
ds. Rozwoju i Inwestycji
Andrzej Łokas