Władze spółki

RADA NADZORCZA

Piotr Głogowski – Przewodniczący
Dorota Taranowicz – Zastępca Przewodniczącego
Roman Brańka – Sekretarz
Wojciech Skwira

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Marek Akciński