Władze spółki

 

Huta Pokój S.A.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący
Paweł Kukuła

Zastępca Przewodniczącego
Wojciech Skwira

Sekretarz
Roman Brańka

Członkowie Rady nadzorczej
Agnieszka Ogrodniczek

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Jacek Srokowski

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
Piotr Skorynko

Huta Pokój Profile sp. z o.o.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący
Jacek Bigos

Zastępca Przewodniczącego
Kinga Łapszys

Sekretarz
Wiktor Więcek

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Zbigniew Przebindowski

Huta Pokój Konstrukcje sp. z o.o.

RADA NADZORCZA

Przewodnicząca
Katarzyna Scheer 

Zastępca Przewodniczącej
Monika Hara – Pałkowska

Sekretarz
Krzysztof Kic

Członek Rady Nadzorczej
Ilona Orzechowska

Członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Banasiak

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Grzegorz Nowak