Władze spółki

RADA NADZORCZA

Piotr Głogowski – Przewodniczący
Roman Brańka – Sekretarz
Wojciech Skwira
Dorota Taranowicz

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Marek Akciński