OSD

OSD ENERGIA ELEKTRYCZNA

HUTA POKÓJ S.A posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/86/599/U/1/98/AS do 31 grudnia 2028, koncesję na obrót energią elektryczną nr OEE/87/599/U/1/98/AS do 31 grudnia 2028 oraz jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego do dnia 31 grudnia 2028 r.

„Decyzją Prezesa URE z dnia 21 października 2021 r. przedsiębiorstwo energetyczne „HUTA POKÓJ” S.A. z siedzibą w Rudzie Śl. ul. Piotra Niedurnego 56, 41-709 Ruda Śląska wyznaczone zostało sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego „HUTA POKÓJ” S.A., na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”


DO POBRANIA:

KONTAKT


OSD GAZ

„HUTA POKÓJ” S.A posiada od 8 lipca 1999 r. koncesje na dystrybucję paliw gazowych udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PPG/24/599/U/1/2/99/PK. Przedmiot działalności objętej ww koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji paliw gazowych na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Rudy Śląskiej sieciami o ciśnieniu do 0,25 MPa.


DO POBRANIA:

KONTAKT