Za nami XIII Europejski Kongres Gospodarczy 2021

W dniach 20÷22 września br. odbył się XIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. W tegorocznym wydarzeniu towarzyszyły dość ważne tematy związane między innymi z odbudową europejskiej gospodarki po kryzysie wywołanym Covid-19, zieloną transformacją i jej wpływem na nowe wyzwania, poruszane były również rozwiązania programu Polski Ład. W ostatnim dniu kongresu odbyły się dyskusje związane z …


Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki „Huta Pokój” S.A.

Rada Nadzorcza „Huta Pokój” S.A. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki „Huta Pokój” S.A. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 238/XI/2021 Rady Nadzorczej z dnia 7 września 2021 r. i zostało wszczęte w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu spółki „Huta Pokój” S.A. Załącznik …