Usługi laboratoryjne

DOŚWIADCZONE ZAPLECZE LABORATORYJNE

 • Posiadamy własne laboratoria:
  • Akredytowane Laboratorium Badań Chemicznych
  • Akredytowane Laboratorium Badań Metali
  • Laboratorium Pomiarowe
 • Wykonujemy badania:
  • badania nieniszczące (UT, PT, MT, VT, pomiary grubości ścianek),
  • badania niszczące (badania wytrzymałościowe, udarność, zginanie i łamanie materiałów oraz złączy spawanych, badania metalograficzne-makroskopowe, pomiar twardości, badania składu chemicznego),
  • badania pod kwalifikowanie technologii spawania wg PN-EN ISO 15614, wytycznych NORSOK,
  • badanie złączy próbnych na egzamin spawaczy wg PN-EN ISO 9606, prowadzenie badań pod kwalifikowanie technologii cięcia termicznego, otworowania, prostowania płomieniowego oraz badania powłok antykorozyjnych wg normy PN-EN 1090-2,
  • badania pozwalające uzyskać dopuszczenia Towarzystw Klasyfikacyjnych na wykonanie wyrobów hutniczych wg normy gatunkowych,
  • sprawdzamy przyrządy pomiarowe.
 • Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do badań
 • Doświadczony wysoko wykwalifikowany personel
 • Wykonujemy badania stacjonarnie i mobilnie
 • Prowadzimy szkolenia w zakresie wymagań jakościowych dla konkretnych wyrobów dla pracowników, np. działu handlowego lub zaopatrzenia

POWIERZENIE BADAŃ NASZYM LABORATORIUM GWARANTUJE

 • szybką, profesjonalną i terminową realizację badań
 • prowadzenie wiarygodnych pomiarów przy użyciu nowoczesnej aparatury
 • konkurencyjne ceny

JAKOŚĆ, CERTYFIKATY

Laboratorium Badań Metali i Laboratorium Badań Chemicznych posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1187, co potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz innych norm przedmiotowych. Nasze laboratoria posiadają także Świadectwo Uznania Laboratorium UDT nr LBU-202/09-22 w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych potwierdzający, że Laboratoria Działu Kontroli Jakości i Laboratoriów spełniają wymagania Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-LAB wydanie 2/2021. Posiadając akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, które jest członkiem International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) i sygnatariuszem Mutual Recognition Arrangement (MRA). uzyskaliśmy status sublicencjonobiorcy do stosowania znaku MRA. ILAC jest międzynarodową organizacją dla jednostek akredytujących działających zgodnie z ISO / IEC 17011 i zaangażowanych w akredytację organów oceny zgodności, w tym laboratoriów badawczych (przy użyciu ISO / IEC 17025). ILAC MRA pozwala konsumentom (klientom) korzystać z globalnej sieci laboratoriów badawczych, które zostały akredytowane w celu zapewnienia dokładnych i wiarygodnych wyników. MRA promuje międzynarodowe zaufanie i akceptację danych generowanych przez akredytowane laboratoria i jednostki kontrolujące. Ściśle współpracujemy z Inspektorami TÜV Thüringen, TÜV SÜD, DNV, BV, GSI SLV w zakresie wykonywania prób pod uznanie technologiczne spawania oraz egzaminowania spawaczy w zależności od użytej metody spawania jak i rodzaju oraz gatunku spawanego materiału.

NASZE CERTYFIKATY I CZŁONKOSTWA

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1187 potwierdzający, że Laboratoria Działu Kontroli Jakości i Laboratoriów spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 Zakres akredytacji Świadectwo Uznania Laboratorium UDT nr LBU-202/09-24 w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych potwierdzający, że Laboratoria Działu Kontroli Jakości i Laboratoriów spełniają wymagania Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-LAB wydanie 3/2022 Zakres uznania Potwierdzenie naszego członkostwa w Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.
Pliki do pobrania: Katalog usług laboratoryjnych HUTY POKÓJ S.A. Polityka Jakości Laboratoriów Badawczych