Rada Nadzorcza Huta Pokój S.A. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w Zarządzie Spółki „Huta Pokój” S.A.

Rada Nadzorcza „Huta Pokój” S.A. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w Zarządzie Spółki „Huta Pokój” S.A. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 53/XII/2023 Rady Nadzorczej z dnia 19 kwietnia 2023 r. i zostało wszczęte w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa …