PONOWNE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY DTŚ II

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej, w skład której wchodzi 7 niezabudowanych działek stanowiących prawo użytkowania wieczystego oraz własność „Huty Pokój” S.A. o nr ewidencyjnych 519/25, 444/27, 464/27, 3527/2846, 3528/2846, 3529/2846, 3534/2847, wszystkie o łącznej powierzchni 79 637 m2 zlokalizowane w rejonie ulic Stalowej i Piotra Niedurnego przy zjeździe na DTŚ w …


Pracownicy „Huty Pokój Profile” Sp. z o.o. odznaczeni prezydenckimi medalami

29 września odbyła się w Rudzie Śląskiej wyjątkowa dla społeczności „Huty Pokój Profile” Sp. z o.o. uroczystość. Za długoletnie, wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych uhonorowano bowiem wyjątkowych ludzi. Wszyscy laureaci są pracownikami o niezwykle bogatych życiorysach zawodowych – osobami, które swoje obowiązki traktują nad wyraz odpowiedzialnie, a efekty ich zaangażowania w sposób szczególny przyczyniają …


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/10/2023

1. Nazwa i adres zamawiającego: Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. 41-709 Ruda Śląska ul. Piotra Niedurnego 56 telefon: (+48) 32 772 10 10 e-mail: hpk@hutapokoj.eu strona www: hutapokoj.eu/huta-pokoj-konstrukcje 2. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych załączoną Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień obowiązującym …