Bezpośrednie wsparcie dla wojsk liniowych Sił Zbrojnych Ukrainy

Trzydziesta Szósta Brygada Morska Sił Zbrojnych Ukrainy, która wraz Pułkiem „Azow” wsławiła się obroną zakładów hutniczych „Azowstal” w Mariupolu, została obdarowana przez pracowników „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej specjalistycznym dronem oraz sprzętem termowizyjnym. – Po kilku już miesiącach walk przekonaliśmy się jak ważna na polu walki jest technologia dronów. Dzięki tym urządzeniom możemy skuteczniej …