Praca

Poznaj nas

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w Rudzie Śląskiej. Specjalizujemy się w produkcji konstrukcji stalowych i wyrobów hutniczych w tym  kształtowników formowanych na zimno i walcowanych na gorąco, oferujemy także pełen zakres badań laboratoryjnych i szkoleń w tym zakresie.

To jest dla nas ważne

Wartości

Działamy w oparciu o wartości, stosujemy je w naszej codziennej pracy i relacjach z klientami, pracownikami i partnerami, są to:

rentowność działań i podejmowanych projektów
otwartość na nowe idee biznesowe, alianse i produkty
poszukiwanie nowości technicznych, technologicznych i organizacyjnych
kooperacja między ludźmi i z otoczeniem

Rozwój

Wierzymy w koncepcję zrównoważonego rozwoju, wspieramy aspiracje i plany na rozwój naszych pracowników

Bezpieczeństwo

Dbamy o warunki pracy, o zabezpieczenie bezpieczeństwa podczas pracy.

Współpraca

Poszukujemy nowych rozwiązań, chcemy tworzyć nową jakość. Jesteśmy otwarci i chętni do wymiany doświadczeń. Współpracujemy ze szkołami technicznymi i z uczelniami wyższymi. Pracujemy wspólnie tworząc nowe rozwiązania

Tradycja

Jesteśmy przedsiębiorstwem z bogatymi tradycjami, nasza historia zaczęła się w roku 1840.

Dziedzictwo hutnicze można obejrzeć poznając naszą historię w sekcji 178 lat historii lub na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej www.sbc.org.pl/dlibra (w wyszukiwarce biblioteki należy wpisać hasło „Huta Pokój”)

Społeczność lokalna

Budujemy konstruktywne relacje ze społecznością lokalną i szeroko rozumianym otoczeniem firmy, pamiętamy o byłych pracownikach,

Odpowiedzialność społeczna

Realizujemy koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszystkie podejmowane przez nas działania są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego oraz zasadami etyki biznesu. Bezwzględnie przestrzegamy praw człowieka, w szczególności dbając o nienaruszalność dóbr osobistych naszych pracowników.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Będąc zakładem przemysłowym zwracamy szczególną uwagę na środowisko naturalne, minimalizujemy szkodliwe skutki procesów technologicznych wdrażając nowoczesne, proekologiczne rozwiązania.

Swoim pracownikom zapewniamy dodatkowe benefity

  • świadczenie kompleksowych usług medycznych,
  • możliwość korzystania ze wsparcia organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym,
  • organizacja i dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci,
  • dofinansowanie organizowanego we własnym zakresie wypoczynku letniego pracowników,
  • paczki okolicznościowe dla dzieci naszych  pracowników,
  • imprezy integracyjne dla całej Rodziny Hutniczej z okazji Dnia Hutnika, świętowanego 4 maja
  • międzyzakładowe rozgrywki sportowe w różnych dyscyplinach tzw. Spartakiada,
  • karty do wykorzystania przez pracowników w celach  sportowo rekreacyjnych
  • prefencyjnego objęcia siebie i rodziny ubezpieczeniem na życie i zdrowie
  • dbając o zdrowie naszych pracowników i ich bliskich pracownicy mają możliwość zaszczepienia się przeciw grypie