Historia

Jedna historia łącząca trzy firmy: Huta Pokój S.A., Huta Pokój Profile sp. z o.o., Huta Pokój Konstrukcje sp. z o.o.

1840
1888
1913
1929
1930
1934
1946
1954
1974
1986
1988
1995
1998-2002
2003
2007
2009
2009
2010
2012
2014
2015
2020
1840

1840

Dwaj kupcy z Bytomia, Szymon Löwi i Moric Friedlander oraz jeden z Wrocławia – Dawid Löwenfeld przystępują do budowy huty żelaza, nadając jej nazwę „Friedens-Eisenhütte”. Początkowo w hucie pracuje 12 osób.

1888

1888

Właściciele powiększają kapitał spółki z 3 do 12 mln marek. Zaczyna się realizacja tzw. programu rozszerzonej produkcji.

W kolejnych latach firma bardzo dynamicznie się rozwija.

1913

1913

Friedenshütte posiada m.in. stalownię tomasowską i martenowską, sześć wielkich pieców, wszystkie rodzaje walcowni, własną elektrownię, spiekalnię rud i warsztat konstrukcyjny.
Zatrudnia już 5743 pracowników.

1929

1929

Spółka posiada już Hutę Baildon, kopalnię „Pokój” i kopalnie rudy żelaza w Tarnowskich Górach, na Węgrzech i Słowacji oraz przejmuje akcje Huty Ferrum i Kopalni Wirek.

1930

1930

Powstaje koncern HUTA POKÓJ Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A. z siedzibą w Katowicach. Należą do niego m.in.: kilka hut żelaza (w tym np. Baildon i Ferrum), cztery kopalnie węgla kamiennego, kopalnie rudy i dolomitu, elektrownia, fabryki maszyn, kotłów i wagonów, fabryka odlewów, warsztaty konstrukcyjne maszyn i silników, zakłady budowy rurociągów i zakłady spawania.

1934

1934

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej kupuje 52% udziałów przedsiębiorstwa.

Tadeusz Sendzimir uruchamia w HUCIE POKÓJ zaprojektowaną przez siebie walcarkę, która jest przełomem w technologii walcowania.

1946

1946

Po przyłączeniu Huty Łabędy i Huty Gliwice HUTA POKÓJ jest największym zakładem metalurgicznym w kraju.

Poziom zatrudnienia wynosi ok. 8800 pracowników.

1954

1954

Uruchamiamy walcownię blachy grubej.

1974

1974

Rozpoczynamy produkcję kształtowników spawanych, które obecnie wyglądają jak na zdjęciu.

1986

1986

Uruchamiamy wydział profili formowanych na zimno – Zakład Stalprofile.

1988

1988

Zostaje zatrzymana stalownia, po 101 latach pracy.

1995

1995

Jako jedni z pierwszych w branży, wprowadzamy system zarządzania jakością wg EN ISO 9001, który w 2001 roku zostaje zintegrowany z systemem zarządzania środowiskiem wg EN ISO 14001.

1998-2002

1998-2002

Zarząd HUTY POKÓJ przeprowadza głęboką restrukturyzację organizacyjną i kapitałową przedsiębiorstwa. W ramach procesu restrukturyzacji następuje outsourcing funkcji produkcyjnych oraz pomocniczych huty do jej spółek zależnych. Powstaje grupa kapitałowa HUTA POKÓJ, która od tej pory jest zakładem przetwórstwa stali.

2003

2003

Zostaje uruchomiona linia do cięcia wzdłużnego blach w kręgach o masie do 30 Mg. Przeprowadzamy też prace modernizacyjne walcowni blach grubych oraz walcowni kształtowników.

2007

2007

Rozwijamy segment konstrukcji stalowych.

W kolejnych latach dostarczamy konstrukcje dla wielu prestiżowych obiektów.

2009

2009

W Zakładzie Stalprofile zostaje oddana do eksploatacji nowa linia do produkcji profili precyzyjnych, oferująca m.in. produkty przeznaczone dla sektora automotive.

2009

2009

Efekty I etapu modernizacji segmentu konstrukcji stalowych. (np. konstrukcja fasady stadionu w Kapsztadzie, ponad 1600 Mg)

2010

2010

Dostarczamy konstrukcje architektoniczne.

(np. Port Lotniczy Wrocław, 630 Mg)

2012

2012

Specjalizujemy się w dużych konstrukcjach mostowych.

(np. Wiadukt drogowy w Warszawie, 1570 Mg z montażem)

2014

2014

Dostarczamy konstrukcje stalowe dla energetyki.

(np. Elektrownia Eesti Energia NARVA w Estonii, 1800 Mg)

2015

2015

Dostarczamy również konstrukcje dla obiektów proekologicznych.

(np. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, 2400 Mg)

2020

2020