Wsparliśmy akcję dożywiania dzieci

W grudniu 2017 r. pracownicy Grupy Kapitałowej Huty Pokój otrzymali świąteczne Karty Podarunkowe z Pajacykiem. Dzięki temu wsparliśmy prowadzony od 1998 r. przez Polską Akcję Humanitarną program finansowania posiłków w szkołach i placówkach środowiskowych w całej Polsce. Dziękujemy!