O firmie

HUTA POKÓJ

Tworzymy historię hutnictwa i przetwórstwa stali od 1840 roku. Kontynuujemy tą wieloletnią tradycje lidera rozwoju, dbając o społeczność lokalną i skupiając się na powiększaniu wartości firmy. Mamy ambicje bycia nowoczesną i rentowną firmą, integrującą i inspirującą innych przedsiębiorców, w tym przetwórców stali. Pomaga nam w tym przynależność do Grupy Kapitałowej Węglokoks.

NASZE SPECJALIZACJE:

  • kształtowniki formowane na zimno,
  • kształtowniki walcowane na gorąco,
  • konstrukcje stalowe z możliwością wykonania projektu i montażu,
  • kształtowniki spawane i prefabrykaty,
  • badania laboratoryjne w zakresie wymagań jakościowych dla wyrobów hutniczych własnych i Klientów.

Nasze produkty są objęte pakietem usług dopełniających naszą ofertę w wyżej wymienionych obszarach.


Działamy w oparciu o wartości, stosujemy je w naszej codziennej pracy i relacjach z klientami, pracownikami i partnerami.

Rentowność działań i podejmowanych projektów
Otwartość na nowe idee biznesowe, alianse i produkty
Poszukiwanie nowości technicznych, technologicznych i organizacyjnych
Kooperacja między ludźmi i z otoczeniem

TRADYCJA

Jesteśmy przedsiębiorstwem z bogatymi tradycjami, nasza historia zaczęła się w roku 1840.

Dziedzictwo hutnicze można obejrzeć poznając naszą historię w sekcji 181 lat historii a także na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej www.sbc.org.pl/dlibra (w wyszukiwarce biblioteki należy wpisać hasło „Huta Pokój”)

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Budujemy konstruktywne relacje ze społecznością lokalną i szeroko rozumianym otoczeniem firmy, pamiętamy o byłych pracownikach, emerytach i rencistach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Realizujemy koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszystkie podejmowane przez nas działania są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego oraz zasadami etyki biznesu. Bezwzględnie przestrzegamy praw człowieka, w szczególności dbając o nienaruszalność dóbr osobistych naszych pracowników.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO NATURALNE

Będąc zakładem przemysłowym zwracamy szczególną uwagę na środowisko naturalne, minimalizujemy szkodliwe skutki procesów technologicznych wdrażając nowoczesne, proekologiczne rozwiązania.

WSPÓŁPRACA

Poszukujemy nowych rozwiązań, chcemy tworzyć nową jakość. Jesteśmy otwarci i chętni do wymiany doświadczeń. Współpracujemy ze szkołami technicznymi i z uczelniami wyższymi.