O firmie

HUTA POKÓJ S.A.

Tworzymy historię hutnictwa i przetwórstwa stali od 1840 roku.
Kontynuujemy tą wieloletnią tradycje lidera rozwoju, dbając o społeczność lokalną i skupiając się na powiększaniu wartości firmy.
Mamy ambicje bycia nowoczesną i rentowną firmą, integrującą i inspirującą innych przedsiębiorców, w tym przetwórców stali.
Pomaga nam w tym przynależność do Grupy Kapitałowej Węglokoks.


HUTA POKÓJ PROFILE Sp. z o.o.

Tworzymy historię hutnictwa i przetwórstwa stali od 1840 r. Nasza firma w 2019 roku została wydzielona ze struktur Huty Pokój a następnie stała się częścią grupy kapitałowej Węglokoks. Kontynuujemy tradycje lidera rozwoju, dbając o społeczność lokalną i skupiając się na powiększaniu wartości firmy. Mamy ambicje bycia nowoczesną i rentowną firmą, intrygującą i inspirującą innych przedsiębiorców, w tym przetwórców stali.

NASZE SPECJALIZACJE

  • kształtowniki formowane na zimno o różnorodnej geometrii przekroju poprzecznego oraz bardzo wysokiej jakości i precyzji wykonania,
  • kształtowniki walcowane na gorąco w szerokiej gamie gatunków stali, o złożonej geometrii przekroju poprzecznego,
  • usługi dopełniające, w wyżej wymienionych obszarach.

Posiadamy swoje własne zaplecze technologiczne, w którym możemy wykonać nowy lub zregenerować już istniejący osprzęt, potrzebny do produkcji kształtowników stalowych. Dzięki temu mamy na czas odpowiednio dobrany osprzęt, a także możliwości na uruchomienia produkcji pod Twoje potrzeby.

JAKOŚĆ

W naszej firmie funkcjonuje system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, a także system zarządzania jakością w laboratoriach badawczych zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IESC 17025. Zapewniają one jakość wyrobów oraz usług laboratoryjnych na najwyższym poziomie, uwzględniając równocześnie otaczające środowisko naturalne.


HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE Sp. z o.o.

W skład Grupy Kapitałowej Huty Pokój wchodzi spółka Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. która wytwarza konstrukcje stalowe z możliwością wykonania projektu i montażu oraz kształtowniki spawane i prefabrykaty.

Nasz produkty są objęte pakietem usług dopełniających naszą ofertę w wyżej wymienionych obszarach.