WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ POMIĘDZY ULICAMI: PIOTRA NIEDURNEGO A ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Rudzie Śląskiej, dzielnicy Nowy Bytom pomiędzy ulicami: Piotra Niedurnego a Rotmistrza Witolda Pileckiego oznaczonych geodezyjnie jako działki: o numerze ewidencyjnym 3439/2842 i powierzchni 11 707 m2 (1,1707 ha) oraz o numerze ewidencyjnym 2557/68 i pow. 0,0004 ha (4 m2), zapisanych na karcie mapy 1, obręb …


PONOWNE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ UL. PODGÓRZE

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 2866, 2867 i 2950/65 o łącznej powierzchni 1496m2, dla których są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiące własność Skarbu Państwa odpowiednio księgi wieczyste o numerach GL1S/00007344/0, GL1S/00022953/3 i GL1S/00012596/9. Nieruchomość położona jest w Rudzie Śląskiej …


PONOWNE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY DTŚ II

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej, w skład której wchodzi 7 niezabudowanych działek stanowiących prawo użytkowania wieczystego oraz własność „Huty Pokój” S.A. o nr ewidencyjnych 519/25, 444/27, 464/27, 3527/2846, 3528/2846, 3529/2846, 3534/2847, wszystkie o łącznej powierzchni 79 637 m2 zlokalizowane w rejonie ulic Stalowej i Piotra Niedurnego przy zjeździe na DTŚ w …


Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych,Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza spółki „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: 1. Prezesa Zarządu 2. Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych 3. Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych spółki „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Pełna treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.


Prezydenckie medale dla pracowników Huty Pokój S.A., Huty Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Huty Pokój Konstrukcje Sp. z o.o.

17 maja w Rudzie Śląskiej miała miejsce uroczystość odznaczenia 28 pracowników spółek Huta Pokój S.A., Huta Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami Za Długoletnią Służbę, nadanymi na wniosek Wojewody Śląskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Huta Pokój to marka szczególna nie tylko na Górnym Śląsku. …