Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza „Huta Pokój” S.A. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki „Huta Pokój” S.A.   Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 73/XI/2019 Rady Nadzorczej z dnia 20 lutego 2019r. i zostało wszczęte w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu spółki „Huta Pokój” S.A. I. …