Dzień Hutnika A.D. 2024

Dzień Hutnika 2024

Pod zabytkowym już Wielkim Piecem w Rudzie Śląskiej od wielu lat, 4 maja około 10.30 usłyszeć można donośne dźwięki orkiestry dętej. Wszyscy rudzianie, a szczególnie ci, których życie w jakiś sposób związane jest z hutnictwem wiedzą, że jest to sygnał do wymarszu tradycyjnego pochodu, rozpoczynającego w Nowym Bytomiu obchody Dnia Hutnika. To branżowe święto jest …


Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Huta Pokój” S.A.

Rada Nadzorcza „Huta Pokój” S.A. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Huta Pokój” S.A. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 121/XII/2024 Rady Nadzorczej z dnia 30.04.2024 r. i zostało wszczęte w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Huta Pokój” S.A. Pełna …


Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych „Huta Pokój Profile” sp. z o.o

RADA NADZORCZA HUTA POKÓJ PROFILE SP. Z O.O. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 70 na podstawie § 20 ust. 1 pkt 15) Umowy Spółki „Huta Pokój Profile” sp. z o.o. ogłasza Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych „Huta Pokój Profile” sp. z o.o. …


TARGI TUBE 2024 – PODZIĘKOWANIE

W dniach 15-19 kwietnia br. odbyło się jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w branży stalowej – Targi TUBE 2024 w Düsseldorf. Dla naszej firmy „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. to niezwykła okazja do spotkania się z wiodącymi uczestnikami z branży, wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania naszego asortymentu wyrobów stalowych. Targi TUBE to cykliczne wydarzenie, które …


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W REJONIE UL PODGÓRZE

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 2866, 2867 i 2950/65 o łącznej powierzchni 1496m2, dla których są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiące własność Skarbu Państwa odpowiednio księgi wieczyste o numerach GL1S/00007344/0, GL1S/00022953/3 i GL1S/00012596/9. Nieruchomość położona jest w Rudzie Śląskiej …


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – DYREKCJA ADMINISTRACYJNA

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o nr 3661/81 (pow. 2492m²), 2589/85 (pow. 1616m²), 1570/82 (pow. 92m²) oraz 2745/85 (pow. 172m²) o łącznej pow. 4 372m2 objętych księgami wieczystymi Nr GL1S/0008424/2 oraz GL1S/00010975/6 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, które zabudowane są zespołem …


PONOWNE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY DTŚ II

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej, w skład której wchodzi 7 niezabudowanych działek stanowiących prawo użytkowania wieczystego oraz własność „Huty Pokój” S.A. o nr ewidencyjnych 519/25, 444/27, 464/27, 3527/2846, 3528/2846, 3529/2846, 3534/2847, wszystkie o łącznej powierzchni 79 637 m2 zlokalizowane w rejonie ulic Stalowej i Piotra Niedurnego przy zjeździe na DTŚ w …