Huta Pokój Profile Sp. z o.o. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 121/I/2023 Rady Nadzorczej z dnia 6 marca 2023 r. i zostało wszczęte w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na …


W gronie założycieli rudzkiej delegatury RIG

Z wielką satysfakcją informujemy, że w gronie ośmiu firm, które zainaugurowały oficjalną działalność rudzkiej Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, znalazły się wszystkie trzy spółki, będące spadkobiercami jednej z najbardziej szacownych hutniczych marek, a więc „Huta Pokój” S.A., „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. oraz „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. Oprócz nas, w gronie nowych …


Super klasa pod patronatem Huty Pokój Profile

Jeszcze w tym roku, w Szkole Branżowej I stopnia w Rudzie Śląskiej zostanie otwarta wielozawodowa klasa pod patronatem Huty Pokój Profile. 3-letnia nauka w tej klasie zagwarantuje zdobycie konkretnego fachu w zawodach: Ślusarz, Operator obrabiarek skrawających, Mechanik monter maszyn i urządzeń oraz Elektryk. Przedsięwzięcie doszło do skutku na podstawie porozumienia o współpracy podpisanego w grudniu …


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI DTŚ II

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej, w skład której wchodzi 7 niezabudowanych działek stanowiących prawo użytkowania wieczystego oraz własność „Huty Pokój” S.A. o nr ewidencyjnych 519/25, 444/27, 3527/2846, 3528/2846, 3529/2846, 3534/2847, 464/27 oraz 2 działki o nr ewidencyjnych 700/1 i 701/1 położone w Świętochłowicach, wszystkie o łącznej powierzchni 101 628 m2 zlokalizowane …


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI DTŚ I

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 445/27 o pow. 17334m2 objęte księgą wieczystą Nr GL1S/00015659/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oraz prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 520/25 o pow. 4231m2 objęte księgą wieczystą Nr GL1S/00048729/2 prowadzoną przez Sąd …


Zawiadomienie o zmianie adresu Spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o.

Zarząd Spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. (NIP 641-254-78-57, REGON 384217727) niniejszym informuje, że od dnia 21 listopada 2022 r. ulega zmianie adres Spółki, a tym samym adres Spółki do doręczeń, które były dotychczas realizowane pod adresami: ul. Piotra Niedurnego 79, Ruda Śląska 41-709 oraz pod adresem ul. Piotra Niedurnego 79 pok. 106, Ruda …


Węgiel

Informujemy, że Huta Pokój S.A. w Rudzie Śląskiej niezwłocznie rozpoczyna sprzedaż węgla dla mieszkańców Rudy Śląskiej i Zabrza po preferencyjnych cenach. Wszelkie aktualne informacje dotyczące warunków zakupu będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej: www.hutapokoj.eu W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres: wegiel@hutapokoj.eu lub telefonicznie pod numerem 32 772 10 30. W …


Przetarg na sprzedaż budynku dawnej dyrekcji wraz z parkingiem przy ul. Niedurnego

Do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o nr 3661/81 (pow. 2492m²), 2589/85 (pow. 1616m²), 1570/82 (pow. 92m²) oraz 2745/85 (pow. 172m²) o łącznej pow. 4 372m2 objętych księgami wieczystymi Nr GL1S/0008424/2 oraz GL1S/00010975/6, które zabudowane są zespołem budynków biurowych i garaży o łącznej powierzchni użytkowej 3570,20m², które stanowiły Dyrekcję …


PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z 2 DZIAŁEK ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM PRZEMYSŁOWYM

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składające się z działek ewidencyjnych nr 2599/196 oraz 2602/189 o łącznej pow. 5 941m2 zabudowanych budynkiem przemysłowym stanowiącym odrębną własność, dwunawowym, o konstrukcji szkieletowej stalowej o łącznej powierzchni użytkowej 4.200 m2. Obiekt wybudowany w 1904 roku. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości znajdują się w strefie 34 …


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI UL. POGÓRZE

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 2866, 2867 i 2950/65 o łącznej powierzchni 1496m2, dla których są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiące własność Skarbu Państwa odpowiednio księgi wieczyste o numerach GL1S/00007344/0, GL1S/00022953/3 i GL1S/00012596/9. Nieruchomość położona jest w Rudzie Śląskiej …