OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W REJONIE UL PODGÓRZE

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 2866, 2867 i 2950/65 o łącznej powierzchni 1496m2, dla których są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiące własność Skarbu Państwa odpowiednio księgi wieczyste o numerach GL1S/00007344/0, GL1S/00022953/3 i GL1S/00012596/9. Nieruchomość położona jest w Rudzie Śląskiej …


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – DYREKCJA ADMINISTRACYJNA

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o nr 3661/81 (pow. 2492m²), 2589/85 (pow. 1616m²), 1570/82 (pow. 92m²) oraz 2745/85 (pow. 172m²) o łącznej pow. 4 372m2 objętych księgami wieczystymi Nr GL1S/0008424/2 oraz GL1S/00010975/6 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, które zabudowane są zespołem …


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Świętochłowicach, w skład której wchodzą działki o nr ewidencyjnych 700/1 i 701/1, wszystkie o łącznej powierzchni 21 991 m2 zlokalizowane w rejonie ulicy Stalowej. Działki są niezabudowane, o nieregularnym kształcie, częściowo zakrzewione i zadrzewione, tworzą zwartą całość. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym …


PONOWNE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY DTŚ II

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej, w skład której wchodzi 7 niezabudowanych działek stanowiących prawo użytkowania wieczystego oraz własność „Huty Pokój” S.A. o nr ewidencyjnych 519/25, 444/27, 464/27, 3527/2846, 3528/2846, 3529/2846, 3534/2847, wszystkie o łącznej powierzchni 79 637 m2 zlokalizowane w rejonie ulic Stalowej i Piotra Niedurnego przy zjeździe na DTŚ w …


Pracownicy „Huty Pokój Profile” Sp. z o.o. odznaczeni prezydenckimi medalami

29 września odbyła się w Rudzie Śląskiej wyjątkowa dla społeczności „Huty Pokój Profile” Sp. z o.o. uroczystość. Za długoletnie, wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych uhonorowano bowiem wyjątkowych ludzi. Wszyscy laureaci są pracownikami o niezwykle bogatych życiorysach zawodowych – osobami, które swoje obowiązki traktują nad wyraz odpowiedzialnie, a efekty ich zaangażowania w sposób szczególny przyczyniają …


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/10/2023

1. Nazwa i adres zamawiającego: Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. 41-709 Ruda Śląska ul. Piotra Niedurnego 56 telefon: (+48) 32 772 10 10 e-mail: hpk@hutapokoj.eu strona www: hutapokoj.eu/huta-pokoj-konstrukcje 2. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych załączoną Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień obowiązującym …


EUROPEJSKI KONGRES STALOWY STEEL 2023

  Drodzy Hutnicy, Inżynierowie, Przemysłowcy, 18 i 19 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się ważne wydarzenie branżowe – EUROPEJSKI KONGRES STALOWY STEEL 2023 Węglokoks objął wydarzenie patronatem Partnera Generalnego przy jednoczesnym zaangażowaniu w wydarzenie członków Grupy z sektora hutniczego tj. między innymi Spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o., Spółki „Huta Pokój” …


Święty Florian „załatwił” nam piękną pogodę

Dzień Hutnika 2023

4 maja, w dniu św. Floriana, swoje święto mają strażacy, kominiarze, piekarze, a także garncarze (o ile ktoś jeszcze para się tym rzemiosłem), lecz w Rudzie Śląskiej jest to przede wszystkim święto hutników. Jego obchody mają tu od niepamiętnych czasów swoją formę szczególną, ale i dla miasta szczególne znaczenie. 183 lata temu w Nowym Bytomiu …