Zawiadomienie o zmianie adresu Spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o.

Zarząd Spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. (NIP 641-254-78-57, REGON 384217727) niniejszym informuje, że od dnia 21 listopada 2022 r. ulega zmianie adres Spółki, a tym samym adres Spółki do doręczeń, które były dotychczas realizowane pod adresami: ul. Piotra Niedurnego 79, Ruda Śląska 41-709 oraz pod adresem ul. Piotra Niedurnego 79 pok. 106, Ruda …


Węgiel

Informujemy, że Huta Pokój S.A. w Rudzie Śląskiej niezwłocznie rozpoczyna sprzedaż węgla dla mieszkańców Rudy Śląskiej i Zabrza po preferencyjnych cenach. Wszelkie aktualne informacje dotyczące warunków zakupu będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej: www.hutapokoj.eu W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres: wegiel@hutapokoj.eu lub telefonicznie pod numerem 32 772 10 30. W …


Przetarg na sprzedaż budynku dawnej dyrekcji wraz z parkingiem przy ul. Niedurnego

Do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o nr 3661/81 (pow. 2492m²), 2589/85 (pow. 1616m²), 1570/82 (pow. 92m²) oraz 2745/85 (pow. 172m²) o łącznej pow. 4 372m2 objętych księgami wieczystymi Nr GL1S/0008424/2 oraz GL1S/00010975/6, które zabudowane są zespołem budynków biurowych i garaży o łącznej powierzchni użytkowej 3570,20m², które stanowiły Dyrekcję …


PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z 2 DZIAŁEK ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM PRZEMYSŁOWYM

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składające się z działek ewidencyjnych nr 2599/196 oraz 2602/189 o łącznej pow. 5 941m2 zabudowanych budynkiem przemysłowym stanowiącym odrębną własność, dwunawowym, o konstrukcji szkieletowej stalowej o łącznej powierzchni użytkowej 4.200 m2. Obiekt wybudowany w 1904 roku. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości znajdują się w strefie 34 …


Huta Pokój Profile Sp. z o.o. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

Rada Nadzorcza „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 105/I/2022 Rady Nadzorczej z dnia 4 października 2022 r. i zostało wszczęte w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego …


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI UL. POGÓRZE

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 2866, 2867 i 2950/65 o łącznej powierzchni 1496m2, dla których są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiące własność Skarbu Państwa odpowiednio księgi wieczyste o numerach GL1S/00007344/0, GL1S/00022953/3 i GL1S/00012596/9. Nieruchomość położona jest w Rudzie Śląskiej …


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI DTŚ I

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 445/27 o pow. 17334m2 objęte księgą wieczystą Nr GL1S/00015659/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oraz prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 520/25 o pow. 4231m2 objęte księgą wieczystą Nr GL1S/00048729/2 prowadzoną przez Sąd …


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem zbycia w drodze przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach ewidencyjnych  3439/2842 i 2557/68  o łącznej powierzchni 11 711 m2, objęte księgami wieczystymi o  numerach GL1S/00017272/7 i GL1S/00023544/0, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiące …


Bezpośrednie wsparcie dla wojsk liniowych Sił Zbrojnych Ukrainy

Trzydziesta Szósta Brygada Morska Sił Zbrojnych Ukrainy, która wraz Pułkiem „Azow” wsławiła się obroną zakładów hutniczych „Azowstal” w Mariupolu, została obdarowana przez pracowników „Huty Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej specjalistycznym dronem oraz sprzętem termowizyjnym. – Po kilku już miesiącach walk przekonaliśmy się jak ważna na polu walki jest technologia dronów. Dzięki tym urządzeniom możemy skuteczniej …


Z wizytą w Iranie

Z początkiem maja przedstawiciele Huty Pokój Profile w ramach delegacji Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. uczestniczyli w Misji Gospodarczej Firm Polskich, w Iranie. Spotkanie było połączone z wizytą Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Rau, na zaproszenie strony irańskiej. W trakcie misji odbyły się spotkania biznesowe w Irańskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w Teherańskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Ambasadzie RP w Iranie …