Super klasa pod patronatem Huty Pokój Profile

Jeszcze w tym roku, w Szkole Branżowej I stopnia w Rudzie Śląskiej zostanie otwarta wielozawodowa klasa pod patronatem Huty Pokój Profile. 3-letnia nauka w tej klasie zagwarantuje zdobycie konkretnego fachu w zawodach: Ślusarz, Operator obrabiarek skrawających, Mechanik monter maszyn i urządzeń oraz Elektryk. Przedsięwzięcie doszło do skutku na podstawie porozumienia o współpracy podpisanego w grudniu ubiegłego roku przez Hutę Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej. Jak można wnioskować z wypowiedzi prezydenta Michała Pierończyka, władze miasta również podchodzą do tej inicjatywy entuzjastycznie. Rekrutacja elektroniczna prowadzona będzie od 16 maja do 19 czerwca 2023 roku.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony, obejmuje, poza edukacją, również działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym, a intencją obu stron jest konsekwentne rozszerzanie współpracy.  Już sama perspektywa nabycia wiedzy i umiejętności, a w konsekwencji zawodu pożądanego w jednym z największych rudzkich przedsiębiorstw oraz odbycia w nim praktyk pod opieką fachowców, powinna być dla młodzieży bardzo ciekawa. „Wisienką na torcie” jest jednak deklaracja kierownictwa huty o możliwości zatrudnienia wybranych absolwentów patronackiej klasy.

Serdecznie zachęcamy młodzież do obrania takiej, naszym zdaniem interesującej ścieżki edukacyjnej, która płynnie przerodzić się może w drogę rozwoju zawodowego. Na początek zaś zapraszamy wszystkich na Festiwal Dobrych Praktyk, który odbędzie się w formule dnia otwartego, 7 marca 2023 r. w Zespole Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej.