Prezydenckie medale dla pracowników Huty Pokój S.A., Huty Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Huty Pokój Konstrukcje Sp. z o.o.

17 maja w Rudzie Śląskiej miała miejsce uroczystość odznaczenia 28 pracowników spółek Huta Pokój S.A., Huta Pokój Profile Sp. z o.o. oraz Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami Za Długoletnią Służbę, nadanymi na wniosek Wojewody Śląskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Huta Pokój to marka szczególna nie tylko na Górnym Śląsku. Jest ona wyjątkowa w skali całego kraju, a nawet Europy – i to z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego że funkcjonuje nieprzerwanie już od 184 lat, a firmy z tak wyjątkową historią tworzą grono absolutnie elitarne. Po wtóre dlatego, że dziś wszystkie trzy spółki wyrosłe z pnia „starej” Huty Pokój, podążając własnymi ścieżkami rozwoju, na równi szczycą się swoim rodowodem, co znajduje wyraz we wspólnym – jednym z ostatnich w kraju – marszu hutników podczas corocznych obchodów Dnia św. Floriana. Najistotniejszym bodaj powodem jest jednak specyficzny dla Ślązaków etos pracy, który wytworzył w społeczności Rudy Śląskiej swoisty model hutniczej familii, związanej z firmą od „dziada-pradziada”. Nie dziwi więc nikogo, że spotykamy dziś wśród załogi przedstawicieli piątego lub szóstego nawet pokolenia hutników w rodzinie! Nie dziwi również, że tego typu wieloletnie oddanie pracy, nie po raz pierwszy znajduje uznanie u najwyższych władz państwowych.

Wśród gości, którzy uroczystość zaszczycili swoją obecnością znaleźli się przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Ruda Śląska, Rady Miasta Ruda Śląska,

Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Huty Łabędy S.A., Huty Pokój S.A., Huty Pokój Konstrukcje Sp. z o.o. oraz Huty Pokój Profile Sp. z o.o., a także Komisji Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” i WZZ „Sierpień 80” działających w Hucie Pokój S.A.

Wraz ze słowami serdecznych gratulacji dla laureatów prezydenckich odznaczeń, wagę pełnych zaangażowania postaw pracowniczych podkreślali w swoich krótkich wystąpieniach, zarówno występujący w roli gospodarza uroczystości  Prezes Zarządu Huty Pokój S.A – Jacek Srokowski, jak też Wicewojewoda Śląski – Michał Kopański, Prezydent Miasta Ruda Śląska – Michał Pierończyk oraz Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska – Arkadiusz Pilarz.

Ceremonii wręczenia medali, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wicewojewoda Śląski – Pan Michał Kopański. Złotymi Medalami uhonorowani zostali: Damian Babczyk, Tomasz Bąk,  Adrian Borkowy,  Aleksandra Ćwiertnia, Jerzy Dawidowski, Przemysław Fedorowicz, Karol Forytarczyk, Marek Glazer, Marian Hordys, Jarosław Jagielski, Krzysztof Kępa, Mariusz Majda, Roman Matuszek, Mariusz Mączko, Mariola Nizar, Sonia Ogińska, Zbigniew Pawłowski, Krystyna Rosowska, Beata Spychalska, Andrzej Spychalski, Krzysztof Szczyrba, Jan Ścisło, Marian Śmiłek oraz Rafał Trzeciński. Srebrnym Medalem uhonorowana została Anna Pośpieszczyk, zaś Medalami Brązowymi –  Michał Koniorczyk, Wojciech Muc oraz Wojciech Stanek.

Piątkowa uroczystość, honorująca ludzi wyjątkowych za ich wieloletnią sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz zaangażowanie i przywiązanie do miejsca pracy, była wyrazem najwyższego uznania najwyższych władz państwowych dla wartości, przez które takie postawy są kreowane. W gronie osób odznaczonych znaleźli się pracownicy, którzy – traktując przez wiele lat swoje obowiązki niezwykle odpowiedzialnie, dzięki profesjonalizmowi w wymierny sposób przyczyniają się do rozwoju swoich firm i całego polskiego hutnictwa.