Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych,Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza spółki „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

1. Prezesa Zarządu
2. Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych
3. Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

spółki „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.