Pracownicy „Huty Pokój Profile” Sp. z o.o. odznaczeni prezydenckimi medalami

29 września odbyła się w Rudzie Śląskiej wyjątkowa dla społeczności „Huty Pokój Profile” Sp. z o.o. uroczystość. Za długoletnie, wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych uhonorowano bowiem wyjątkowych ludzi. Wszyscy laureaci są pracownikami o niezwykle bogatych życiorysach zawodowych – osobami, które swoje obowiązki traktują nad wyraz odpowiedzialnie, a efekty ich zaangażowania w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju naszej firmy i tym samym całego polskiego hutnictwa.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili liczni goście, a wśród nich przedstawiciele Urzędu Miasta Ruda Śląska, Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, HUTY ŁABĘDY S.A., Walcowni Blach Batory Sp. z o.o., „Huty Pokój” S.A. oraz „Huty Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o., a także Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” i WZZ „Sierpień 80” działających w „Hucie Pokój” S.A. Nie zabrakło też przedstawicieli mediów.

Ceremonię rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych oraz odśpiewania hymnu państwowego, po czym głos zabrał gospodarz spotkania, Prezes Zarządu „Huty Pokój Profile” Sp. z o.o., Pan Zbigniew Przebindowski. Zwrócił on uwagę, że wbrew przeciwnościom, z którymi mierzy się przemysł hutniczy w całej Europie, wynikającym z kolejnych kryzysów wywołanych pandemią, a następnie agresją Rosji na Ukrainę, widoczny jest postęp, dokonany zarówno przez „Hutę Pokój Profile” Sp. z o.o., jak i pozostałe Spółki dawnej „Huty Pokój”. Pojawiły się nawet pierwsze sukcesy, mające swoje odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach za lata 2021-2022, znacznym zwiększeniu środków na inwestycje, coraz sprawniejszych działaniach handlowych i marketingowych, a także w napływie młodej kadry inżynierskiej i pracowniczej.

Prezes Zbigniew Przebindowski podkreślił, że stało się to możliwe dzięki wsparciu Grupy Kapitałowej Węglokoks i Skarbu Państwa, a także widocznej przychylności Władz Samorządowych i zaangażowaniu Strony Społecznej. Lecz podstawową rolę w procesie zagospodarowania, odbudowy i rozwoju majątku produkcyjnego „Huty Pokój” odgrywa Załoga, a wśród niej pracownicy, którzy dzięki wieloletniej aktywności zawodowej nie tylko osiągnęli sukcesy w swoich dziedzinach, ale również inspirują innych swoim przykładem.

Następnie przystąpiono do ceremonii dekoracji laureatów. Na podstawie art.138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, na wniosek Wojewody Śląskiego, medalami Za Długoletnią Służbę odznaczono szesnaścioro pracowników Huty Pokój Profile. Złotymi medalami uhonorowano 13 osób, srebrnymi zaś 3 osoby. W imieniu Pana Prezydenta dekoracji dokonał Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Pan Marek Wesoły, w asyście Prezesa Zarządu „Huty Pokój Profile” Sp. z o.o., Pana Zbigniewa Przebindowskiego.

Po zakończeniu dekoracji, uczestnikom uroczystości przekazano także niezwykle miłą informację o nadaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu hutniczego w Polsce, Panu Zbigniewowi Przebindowskiemu. Odznaczenie zostanie mu wręczone podczas odrębnej uroczystości.

Na zakończenie części oficjalnej głos oddano gościom: Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – Pełnomocnikowi Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Panu Markowi Wesołemu, przedstawicielowi Urzędu Miasta Ruda Śląska – Zastępcy Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej, Panu Jackowi Morkowi oraz Wiceprezesowi Zarządu Węglokoks S. A. ds. Grupy Kapitałowej, Panu Markowi Akcińskiemu. Wszyscy mówcy w swoich wystąpieniach złożyli serdeczne gratulacje laureatom prezydenckich odznaczeń.

Piątkowa uroczystość była wyrazem szczególnego uznania najwyższych władz państwowych dla pasji, wieloletniego oddania i poświęcenia pracowników, którzy w ten właśnie sposób wnoszą ogromny wkład w rozwój swoich firm. Taki stosunek do aktywności zawodowej, w oczach wielu wydaje się być może już nieco „staromodny”, okazuje się jednak, że ma on wciąż istotną i niepodważalną wartość. Szczególnie u nas na Śląsku, gdzie wynika z wielopokoleniowej tradycji i stanowi sedno śląskiego podejścia do pracy, polegającego na sumiennym i rzetelnym wykonywaniu swoich obowiązków.