PONOWNE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY DTŚ II


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej, w skład której wchodzi
7 niezabudowanych działek stanowiących prawo użytkowania wieczystego oraz własność „Huty Pokój” S.A.
o nr ewidencyjnych 519/25, 444/27, 464/27, 3527/2846, 3528/2846, 3529/2846, 3534/2847, wszystkie o łącznej powierzchni 79 637 m2 zlokalizowane w rejonie ulic Stalowej i Piotra Niedurnego przy zjeździe na DTŚ w Rudzie Śląskiej. Działki są niezabudowane, o nieregularnym kształcie, częściowo zakrzewione i zadrzewione, tworzą zwartą całość.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 12 U przeznaczonej pod tereny zabudowy usługowej oraz symbolem U przeznaczonej pod teren zabudowy usługowej.
Walorem przedmiotowej nieruchomości jest jej bardzo dobra lokalizacja umożliwiająca bezproblemowy i szybki dojazd do wszystkich miast aglomeracji śląskiej, zarówno trasą N-S, DTŚ, jak i autostradą A4.

Wysokość ceny wywoławczej: 15 650 000,00 PLN

Podana cena jest ceną wywoławczą netto.
Cena sprzedaży ww. nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.