Kolejne kroki restrukturyzacji Huty Pokój

„Huta Pokój” S.A., Węglokoks S.A. oraz PKO Bank Polski S.A. w dniach 16-18 listopada 2020 r. podpisały pakiet umów restrukturyzacyjnych. Stanowią one realizację działań zapoczątkowanych Porozumieniem z dnia 19 września 2019 r.

Uzgodnienia objęły restrukturyzację zadłużenia Spółki, będąc odzwierciedleniem przyjętej przez nią strategii, której założenia objęły m.in. wyjście z Grupy Kapitałowej Huta Pokój spółki zależnej „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. oraz uwolnienie majątku w postaci terenów przemysłowych.

Warto zaznaczyć, że ponad 120 ha atrakcyjnie położonych gruntów zostanie oddana do dyspozycji inwestorów zainteresowanych rozwojem działalności zarówno produkcyjnej, przemysłowej, jak i logistycznej.

Równocześnie planowane jest zbycie na rzecz Węglokoks S.A. spółki zależnej „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o., będącej znanym i cenionym producentem konstrukcji stalowych.

Tym samym „Huta Pokój” S.A. zmienia przedmiot swej podstawowej działalności, skupiając się aktualnie na dostawie mediów tj. energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej, sprężonego powietrza i tlenu, świadczeniu usług laboratoryjnych, usług w zakresie kontroli jakości, bhp i ochrony środowiska oraz zarządzaniu nieruchomościami. Spółka będzie również poszukiwać nowych obszarów biznesowych.

Jak zaznacza Prezes Zarządu Marek Akciński, „Huta Pokój” S.A. ma szanse na pełne oddłużenie i stabilizację w obszarze operacyjnym, a wspólne działanie pozwoli na realizację przyjętych założeń, które będą sukcesem wszystkich zaangażowanych pracowników i podmiotów.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na stronie Węglokoks S.A. – link