Jest porozumienie ze Związkami

 

W poniedziałek 3 grudnia br. zostało nawiązane porozumienie między zarządem „Huty Pokój” S.A. a związkami zawodowymi, które przewiduje stopniowe zwiększanie wynagrodzeń.

Cieszę się, że po trudnych i długich rozmowach ze stroną społeczną udało się nam dojść do porozumienia. Osiągnęliśmy konsensus, wypracowane rozwiązanie przyjęły obie strony.  – mówi Jakub Łosoś-Czernicki, Prezes Zarządu „Huty Pokój” S.A.

Podwyżkami będą objęci pracownicy zgodnie z wynegocjowanymi warunkami w zakresie wysokości wynagrodzeń i terminów podwyżek. Zwiększenie wynagrodzenia nie obejmie osób, które zawarły porozumienie w ramach Programu Dobrowolnych Odejść (PDO), złożyły oświadczenie o rozwiązaniu o umowy o pracę lub otrzymały wypowiedzenie.

Podwyżki płac, które będą realizowane są do przyjęcia przez nasze organizacje związkowe. Co do formy realizacji daleka jest od tej jaką chcieliśmy, jednak jest to ukłon w stronę pracodawcy, w związku z trudną sytuacją naszego przedsiębiorstwa. – mówią zgodnie Mariusz Latka Przewodniczący MK WZZ Sierpień’80 w „Hucie Pokój” S.A. oraz Joachim Kuchta Przewodniczący MK NSZZ „Solidarność” w „Hucie Pokój” S.A.

Z początkiem października br. w „Hucie Pokój” uruchomiono Program Dobrowolnych Odejść, jako jeden z elementów restrukturyzacji przedsiębiorstwa. „Huta Pokój” S.A. prowadzi liczne inicjatywy, należące do Programu „Herkules”, które mają poprawić stan Spółki. Huta ma plan na przyszłość.  Na terenach „Huty Pokój” ma powstać strefa gospodarcza oraz skład konsygnacyjny stali. Skład powstanie dzięki GK Węglokoks.