Huta Pokój tworzy strefę gospodarczą

 

Na terenach fabrycznych HUTY POKÓJ S.A. w Rudzie Śląskiej ma powstać strefa gospodarcza. Projekt będzie skierowany do podmiotów przetwórstwa stali – małych i średnich przedsiębiorstw, które wykorzystują wyroby Huty. W ten sposób HUTA POKÓJ S.A. chce zoptymalizować majątek spółki. Do zagospodarowania jest łącznie około 80 ha terenów, z ponad 170 ha należących do HP.

– Mamy ogromny obszar, budynki i hale produkcyjne. Zamierzamy w pełni wykorzystać potencjał tego terenu, jak i kooperacji z firmami, przetwórcami naszych wyrobów. Stąd plan utworzenia strefy gospodarczej, dzięki której nasi partnerzy będą mogli usprawnić i zmniejszyć koszty funkcjonowania swoich firm – wyjaśnia Witold Wójcicki, prezes zarządu HUTY POKÓJ S.A.

Optymalizacja majątku HUTY POKÓJ S.A. jest kolejnym elementem trwającej w spółce restrukturyzacji. Plany sprowadzenia do Rudy Śląskiej inwestorów, którzy mogliby ulokować swoje firmy na terenach HUTY POKÓJ S.A., ujawnił w ubiegłym tygodniu przebywający w województwie śląskim premier Mateusz Morawiecki.

– HUTA POKÓJ stoi przed poważnym wyzwaniem. Staramy się ocalić miejsca pracy przez nowe inwestycje na terenach należących do HUTY POKÓJ. Przez WĘGLOKOKS mamy pewne plany rozwoju i zmian, które usprawnią i obniżą koszty produkcji. Rozmawiamy o tym, aby produkty, które tutaj powstają, wzbogacić, żeby marże sprzedawanych produktów były wyższe, żeby dochody HUTY POKÓJ były jak najwyższe – mówił premier podczas wizyty w rudzkiej wytwórni.

Mateusz Morawiecki wyjaśnił też, że HUTA POKÓJ S.A. przy tworzeniu własnej strefy gospodarczej może wykorzystać doświadczenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie działa obecnie ponad 350 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 32 mld złotych i stworzyły 75 tysięcy miejsc pracy.

 To kolejny element współpracy nad aktywizacją terenów w naszym Regionie w ramach rządowego „Programu dla Śląska”. Naszą współpracę rozpoczniemy od oceny potencjału zasobów HUTY POKÓJ pod kątem możliwości ich zagospodarowania i atrakcyjności inwestycyjnej szczególnie dla sektora MŚP. Jesteśmy na początku drogi, ale jestem przekonana, że wspólnie możemy stworzyć interesującą ofertę dla małego i średniego biznesu w Regionie – mówi prof. Akademii WSB dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. (KSSE)

Bardzo ważną rolę w tym projekcie będą odgrywały władze Rudy Śląskiej, z którymi spółka prowadzi rozmowy dotyczące nieruchomości. Powstanie strefy gospodarczej będzie nowym impulsem, który da szansę na rozwój lokalnego rynku – nowe przedsiębiorstwa to nowe miejsca pracy i wpływy do miejskiej kasy.

– Chcemy wpływać na otoczenie w pozytywny sposób. Naszą intencją nie jest wyzbywanie się gruntów, ale stworzenie jak najlepszych warunków dla przedsiębiorców, którzy będą mogli swoje interesy rozwijać na terenie Huty i Rudy Śląskiej, oraz danie możliwości działania i rozwoju nowym firmom na tym terenie – mówi prezes Witold Wójcicki.

Strefa gospodarcza HUTY POKÓJ S.A. będzie skierowana do przedsiębiorców z takich branż jak m.in.: hutnicza, górnicza, kolejowa, budownictwa drogowego, maszynowa i samochodowa.