Dzień Hutnika w „Hucie Pokój”

Jak co roku 4 maja, w dzień św. Floriana ulicami Rudy Śląskiej odbył się tradycyjny pochód z udziałem orkiestry dętej. W uroczystych obchodach z okazji Dnia Hutnika 2019 uczestniczył m.in. Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski.

Dla pracowników Grupy Kapitałowej Huty Pokój 4 maja to dzień szczególny. Ta wyjątkowość dla hutników wynika przede wszystkim z przywiązania do hutniczych i śląskich tradycji. „Huta Pokój” w tym roku obchodziła swoje 179-lecie istnienia przedsiębiorstwa.

Hutnicy z rodzinami, zaproszeni goście, mieszkańcy miasta oraz poczty sztandarowe w dniu 4 maja przeszli już tradycyjnie spod bramy 1 „Huty Pokój” do kościoła p.w. św. Pawła Apostoła. Uroczystą mszę świętą odprawił proboszcz parafii ks. Jan Janiczek, w intencji wszystkich hutników, ich rodzin oraz przyszłości „Huty Pokój”.

Po mszy świętej hutnicy udali się na Festyn Rodzinny do ogrodu Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Bytomiu. Festyn odbył się, dzięki interwencji Wiceministra Tobiszowskiego, który zwrócił się z prośbą o finansowe wsparcie do właściciela „Huty Pokój” – Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS.

Praca hutnika niech będzie źródłem spełnienia zawodowych aspiracji, a atmosfera życzliwości i radości niech pozostanie w Waszych sercach przez cały rok. Niech św. Florian, patron hutników, czuwa nad Wami w Waszej niełatwej, odpowiedzialnej pracy. – osobiste życzenia skierował do hutników Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski.

Część oficjalna festynu rozpoczęła się od życzeń skierowanych do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej Huty Pokój, gdzie Zarząd podziękował za dotychczasową współpracę oraz trud włożony na rzecz dalszego rozwoju Spółki. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich do wspólnego rodzinnego biesiadowania.

fotograf: Albert Muras