Obchody Dnia Hutnika w „Hucie Pokój”

Tradycyjny pochód ulicami Rudy Śląskiej z udziałem orkiestry dętej rozpoczął tegoroczne obchody Dnia Hutnika. W dorocznym święcie w dniu św. Floriana, 4 maja, uczestniczył m.in. wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Zaproszeni goście, orkiestra, poczty sztandarowe i hutnicy z rodzinami oraz mieszkańcy miasta, zebrali się przed bramą główną „Huty Pokój”, skąd wyruszyli ulicami Rudy Śląskiej do kościoła św. Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu. Tam odbyła się uroczysta msza święta w intencji hutników, ich rodzin i przyszłości „Huty Pokój”. Mszę odprawił proboszcz parafii ks. Jan Janiczek.

Jednym z uczestników tych uroczystości był wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który skierował do hutników osobiste życzenia. – Praca hutnika niech będzie źródłem spełnienia zawodowych aspiracji, a atmosfera życzliwości i radości niech pozostanie w Waszych sercach przez cały rok. Niech św. Florian, patron hutników, czuwa nad Wami w Waszej niełatwej, odpowiedzialnej pracy – napisał wiceminister energii.

Dzięki zaangażowaniu  wiceministra Tobiszowskiego, który zwrócił się z prośbą o finansowe wsparcie do właściciela „Huty Pokój” – Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, odbył się również festyn hutniczy. Zorganizowano go w niedzielę 6 maja w ogrodzie rudzkiego Miejskiego Centrum Kultury. W tym dniu w kościołach dekanatu rudzkiego modlono się także za  rodziny hutnicze.

Impreza odbyła się w cieniu tragedii w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju, gdzie doszło do potężnego wstrząsu. Pamięć tych, którzy zginęli w tym wypadku, uczczono minutą ciszy. W hutniczym święcie nie mógł wziąć udziału wiceminister Grzegorz Tobiszowski, bo natychmiast pojechał na miejsce tragedii nadzorować akcję ratowniczą. W przekazanej przez Krzysztofa Mikułę, wiceprezesa WĘGLOKOKS S.A. informacji, wiceminister prosił wszystkich uczestników festynu o modlitwę i duchowe wsparcie trwającej wówczas akcji ratowniczej.

W trakcie Festynu zasłużonym hutnikom wręczono nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę w „Hucie Pokój” i jej spółkach zależnych. Jubilaci otrzymali z rąk prezesa „Huty Pokój” Witolda Wójcickiego dyplomy, kwiaty i pamiątkowe zegarki. Na zakończenie części oficjalnej prezes „Huty Pokój” przedstawił plany spółki na przyszłość. Podkreślił on, że realizowany plan naprawczy, stabilny akcjonariusz oraz rozwój gospodarczy kraju, dają szansę na wyjście z trudnej sytuacji finansowej, rozwój i stabilną pracę.