Jest porozumienie – zarząd i związki będą nadal rozmawiać

Zarząd i organizacje związkowe w „Hucie Pokój” S.A. osiągnęły porozumienie. Związki zawodowe zawiesiły akcję strajkową do 30 listopada 2018 r. Do tego czasu strony wspólnie opracują satysfakcjonujące rozwiązanie dotyczące wynagrodzeń pracowników. Szczegóły porozumienia przedstawiciele zarządu i związków zawodowych przekazali na wspólnej konferencji prasowej w piątek 11 maja 2018 r.

– To porozumienie, które zawarliśmy było możliwe dzięki wsparciu wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też załodze i stronie społecznej za zrozumienie i za to, że udało nam się doprowadzić do zawieszenia strajku i niepokojów społecznych. Teraz jest nam potrzebny spokój do realizacji naszego planu  naprawy i rozwoju, który wdrażamy – mówił podczas wspólnej konferencji prasowej ze związkami zawodowymi Witold Wójcicki, Prezes Zarządu „Huty Pokój” S.A.

Strony uzgodniły, że zarząd będzie kontynuować działania, które doprowadzą do poprawy kondycji finansowej grupy kapitałowej, co umożliwi powrót do negocjacji w sprawie podwyżki płac. Jednocześnie w okresie zawieszenia akcji protestacyjnej zarząd i organizacje związkowe będą nadal pracowały nad zmianą systemu wynagradzania.

Dzięki podpisaniu porozumienia odwołano strajk zaplanowany na 11 maja br. Dotyczy to wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Huty Pokój, co oficjalnie ogłosił Joachim Kuchta, Przewodniczący MK NSZZ „Solidarność” w „Hucie Pokój” S.A.

Rozumiejąc trudną sytuację finansową spółek Grupy Kapitałowej Huty Pokój, zarząd i związki zawodowe uzgodniły, że zakładowe fundusze świadczeń socjalnych zostaną zasilone dodatkową łączną kwotą 220 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na pomoc najbardziej potrzebującym pracownikom i ich rodzinom.

– Po przedstawieniu nam trudnej sytuacji zakładu, bo taka ona w tej chwili jest, i przedstawieniu nam planu naprawczego zdecydowaliśmy się na zawieszenie akcji protestacyjnej. Odwołaliśmy strajk dla dobra zakładu. Jest to wyjście naprzeciw pracodawcy. W tym terminie myślę, że się dogadamy i wszystko będzie ok – powiedział Mariusz Latka, Przewodniczący MK WZZ Sierpień ‘80 w „Hucie Pokój” S.A.

Obecna trudna sytuacja ekonomiczna Grupy Kapitałowej Huty Pokój jest efektem pogłębiającej się od lat jej złej kondycji finansowej. Sytuację tę obrazują wyniki finansowe – nieprzerwanie od 2013 r. grupa w skonsolidowanym wyniku ponosiła stratę. W tym roku zarząd „Hucie Pokój” S.A. ujawnił tę sytuację i doprowadził do wykazania jej w księgach rachunkowych.

Grupy Kapitałowa Huty Pokój zatrudnia ponad 900 osób. W jej skład wchodzi „Huta Pokój” S.A. oraz spółki: Euroblacha, Eurokonstrukcje i Euroserwis. Grupa zajmuje się produkcją m.in. kształtowników, profili i konstrukcji stalowych.