Spotkanie w sprawie przyszłości zakładów hutniczych

W czwartek 23 września br. odbyło się spotkanie Zarządów Spółek „Huty Pokój” S.A., „Huty Pokój Profile” Sp. z o.o. oraz „Huty Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. z Ministrem Aktywów Państwowych Arturem Soboniem. Spotkanie odbyło się z udziałem Zarządu Weglokoksu S.A., na czele z Prezesem Tomaszem Heryszkiem oraz Członkami Zarządu Markiem Akcińskim oraz Łukaszem Śmigasiewiczem. Gościliśmy również Senator Dorotę Tobiszowską oraz Posła Marka Wesołego. W spotkaniu uczestniczyła również strona społeczna reprezentująca pracowników „Huty Pokój”, „Huty Pokój Profile” oraz „Huty Pokój Konstrukcje”.

Podczas wizytacji naszych zakładów rozpoczęto rozmowy w temacie nowej strategii Węglokoksu uwzględniające inwestycje w hutniczej część grupy kapitałowej. Podczas rozmów podkreślono konieczność unowocześnienia zakładów hutniczych, a co za tym idzie uatrakcyjnienia oferty produktowej poszczególnych Spółek. W perspektywie najbliższych miesięcy Węglokoks S.A. ogłosi nową strategię dla całego Grupy Kapitałowej, uwzględniającą nakłady inwestycyjne m.in. na hutnictwo.