Huta Pokój Profile Sp. z o.o. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o.
wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 121/I/2023 Rady Nadzorczej z dnia 6 marca 2023 r. i zostało wszczęte w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu Spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o.