Rusza program dobrowolnych odejść w „Hucie Pokój”

PDO – KOLEJNYM ETAPEM RESTRUKTURYZACJI HUTY POKÓJ

Grupa Kapitałowa Huty Pokój rozpoczyna realizację Programu Dobrowolnych Odejść (PDO). To kolejny etap restrukturyzacji spółki. Główne założenia PDO to: 5-krotność wynagrodzenia, ustawowa odprawa oraz nagroda jubileuszowa, a także pomoc w znalezieniu nowego pracodawcy. Programem może zostać objętych ok. 10 procent załogi. Zarząd HUTY POKÓJ S.A. podpisał dziś (01.10.2018 r.) w tej sprawie porozumienie z działającymi w spółce Związkami Zawodowymi. Wnioski będzie można składać tylko do końca października br.

Warunki Programu Dobrowolnych Odejść zostały zaakceptowane przez stronę społeczną.

– Nasza zgoda oznacza troskę o dobro firmy. Rekompensata mogłaby być oczywiście wyższa, ale zdajemy sobie sprawę, że będzie wypłacana ze środków własnych Huty

– mówi Mariusz Latka, Przewodniczący MK WZZ Sierpień ‘80 w HUCIE POKÓJ S.A.

– Myślę, że załoga z tej oferty skorzysta – dodaje Joachim Kuchta, Przewodniczący MK NSZZ „Solidarność” w HUCIE POKÓJ S.A.

Dobrowolnie będzie mogło odejść 90 pracowników, zatrudnionych w spółkach Grupy Kapitałowej Huty Pokój.

– Zaproponowaliśmy pracownikom bardzo korzystny Program, ponieważ musimy zoptymalizować poziom zatrudnienia w spółkach Grupy Kapitałowej Huty Pokój i dostosować go do naszych aktualnych potrzeb. Do podjęcia tej decyzji zmusiła nas pogłębiająca się latami zła sytuacja finansowa Grupy. Od lipca realizujemy program transformacji Huty, a PDO jest jej ważnym elementem. Wyniki finansowe po 8 miesiącach tego roku są lepsze od założeń w budżecie, jednak nadal ponosimy straty – wyjaśnia Witold Wójcicki, prezes zarządu HUTY POKÓJ S.A.

Pracownicy, chcący skorzystać z Programu, powinni od 2 do 31 października 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek, który zostanie w ciągu dwóch tygodni rozpatrzony. Warunkiem skorzystania z programu jest uzyskanie zgody pracodawcy na rozwiązanie stosunku pracy. Ci, których wnioski uzyskają akceptację pracodawcy, poza ustawową odprawą pieniężną oraz przysługującą im Nagrodą Jubileuszową, otrzymają odprawę w ramach PDO w wysokości 5-krotności wynagrodzenia. HUTA POKÓJ S.A. pomoże tez w znalezieniu nowego pracodawcy.

– Aby wesprzeć pracowników, którzy zdecydują się na przystąpienie do PDO, nawiązaliśmy współpracę z kilkoma firmami które chcą podjąć współpracę z osobami odchodzącymi z naszych spółek i oferują stabilne miejsca pracy z atrakcyjnym wynagrodzeniem. Będziemy organizowali z nimi spotkania – ujawnia Witold Wójcicki.

HUTA POKÓJ S.A. jest jednym z największych pracodawców w Rudzie Śląskiej. Zatrudnia obecnie około 850 osób. Według ostatnich danych Powiatowego Urzędu Pracy Ruda Śląska ma rekordowo niskie bezrobocie, wynoszące na koniec lipca zaledwie 3,1 proc. Podczas gdy stopa bezrobocia w województwie śląskim wynosiła w tym okresie 4,5 proc., a w całym kraju – 5,9 proc.