HP dostarcza konstrukcję hali Mercedesa

HUTA POKÓJ S.A. dostarcza stalowy szkielet jednej z hal pierwszej w Polsce fabryki silników Mercedes-Benz. Fabryka powstaje na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w gminie Jawor pod Wrocławiem. Uruchomienie nowoczesnego zakładu zaplanowano na koniec 2019 r. Niemiecki koncern Daimler AG przeznaczy na inwestycję ok. 500 mln euro (ponad 2 mld zł). Widocznym efektem prac na budowie są pierwsze podpory hali …


Laboratoria HP potwierdziły wysoką jakość

Na początku marca 2018 r. Polskie Centrum Akredytacji (PCA) przeprowadziło audyt w Laboratorium Badań Metali i Laboratorium Badań Chemicznych „Huty Pokój” S.A. Wyniki audytu potwierdziły wysoki poziom świadczonych usług i kompetencji personelu. Nasze laboratoria spełniają wszystkie wymogi norm badawczych i wymagań PCA, zarówno dla dotychczasowych, jak i zgłoszonych do rozszerzenia nowych metod badawczych. W trakcie audytu PCA oceniła bezstronność, …


Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

W poniedziałek 5 marca 2018 r. wspólnie z Węglokoks S.A. uczestniczyliśmy w Inżynierskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie zachęcaliśmy studentów kierunków technicznych do odbycia staży i praktyk w naszej Grupie Kapitałowej. „Huta Pokój” to bardzo dobre miejsce do przekładania akademickiej wiedzy na praktyczne umiejętności. Zapraszamy!


Wsparliśmy akcję dożywiania dzieci

W grudniu 2017 r. pracownicy Grupy Kapitałowej Huty Pokój otrzymali świąteczne Karty Podarunkowe z Pajacykiem. Dzięki temu wsparliśmy prowadzony od 1998 r. przez Polską Akcję Humanitarną program finansowania posiłków w szkołach i placówkach środowiskowych w całej Polsce. Dziękujemy!


Huta Pokój zbuduje konstrukcję stalową Rotundy

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych architektonicznie obiektów stolicy – warszawska Rotunda banku PKO przy skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi – nabiera kształtu. Jej stalową konstrukcję buduje należąca do Grupy Kapitałowej Węglokoks Huta Pokój S.A. Po długich negocjacjach spółka z Rudy Śląskiej podpisała właśnie umowę z generalnym wykonawcą inwestycji, realizowanej na zlecenie PKO BP, firmą NDI S.A. Stalowy …