Akcjonariat Huta Pokój S.A.

Huta Pokój S.A.

Informacje dla Akcjonariuszy


18 sierpnia 2022 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Pokój S.A.
Porządek obrad ogłoszony został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 129/2022 (6316) – link z dnia 6 lipca 2022 r.


20 kwietnia 2022 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Pokój S.A.
Porządek obrad ogłoszony został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 55/2022 (6528) – link z dnia 21 marca 2022 r.


30 grudnia 2021 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Pokój S.A.
Porządek obrad ogłoszony został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 237/2021 (6382) – link z dnia 8 grudnia 2021 r.


29 września 2021 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Pokój S.A.
Porządek obrad ogłoszony został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 171/2021 (6316) – link z dnia 3 września 2021 r.


1 lipca 2021 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Pokój S.A.
Porządek obrad ogłoszony został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107/2021 (6252) – link z dnia 7 czerwca 2021 r.


28 grudnia 2020 r. – Piąte wezwanie do składania w Spółce dokumentów akcji.
Szanowni Akcjonariusze,
Informujemy, że zgodnie z przepisami prawa HUTA POKÓJ S.A. wzywa akcjonariuszy do złożenia w HUCIE dokumentów akcji. Piąte wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 249/2020 (6139) – link z dnia 22 grudnia 2020 r.


30 grudnia 2020 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Pokój S.A.
Porządek obrad ogłoszony został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 236/2020 (6126) – link z dnia 3 grudnia 2020 r.


3 grudnia 2020 r. – Czwarte wezwanie do składania w Spółce dokumentów akcji.
Szanowni Akcjonariusze,
Informujemy, że zgodnie z przepisami prawa HUTA POKÓJ S.A. wzywa akcjonariuszy do złożenia w HUCIE dokumentów akcji. Czwarte wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 236/2020 (6126) – link z dnia 3 grudnia 2020 r.


13 listopada 2020 r. – Trzecie wezwanie do składania w Spółce dokumentów akcji.
Szanowni Akcjonariusze,
Informujemy, że zgodnie z przepisami prawa HUTA POKÓJ S.A. wzywa akcjonariuszy do złożenia w HUCIE dokumentów akcji. Trzecie wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 221/2020 (6111) – link z dnia 12 listopada 2020 r.


20 października 2020 r. – Drugie wezwanie do składania w Spółce dokumentów akcji.
Szanowni Akcjonariusze,
Informujemy, że zgodnie z przepisami prawa HUTA POKÓJ S.A. wzywa akcjonariuszy do złożenia w HUCIE dokumentów akcji. Drugie wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 204/2020 (6094) – link z dnia 19 października 2020 r.


28 września 2020 r. – Pierwsze wezwanie do składania w Spółce dokumentów akcji.
Szanowni Akcjonariusze,
Informujemy, że zgodnie z przepisami prawa HUTA POKÓJ S.A. wzywa akcjonariuszy do złożenia w HUCIE dokumentów akcji. Pierwsze wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 189/2020 (6079) – link z dnia 28 września 2020 r.


30 września 2020 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Pokój S.A.
Porządek obrad ogłoszony został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 173/2020 (6063) z dnia 4 września 2020 r.


Dokumenty dla Akcjonariuszy