Finanse

Witold Płoszczyca
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Anna Karpiniec
Zastępca Głównego Księgowego


SEKRETARIAT

Jolanta Zdebel
telefon (+48) 32 772 11 02
faks (+48) 32 772 48 66
finance@hutapokoj.eu