Ochrona środowiska

Rafał Halamoda
Kierownik Biura BHP, Ochrony Środowiska

telefon (+48) 32 772 40 86
e-mail rafal.halamoda@hutapokoj.eu