Zarząd

 

Huta Pokój S.A.
Prezes Zarządu
Marek Nowak

Huta Pokój Profile sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Łukasz Jabłoński

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
Jakub Podsiadło

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Radosław Knapczyk

Huta Pokój Konstrukcje sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Łukasz Jabłoński

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
Jakub Podsiadło

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Radosław Knapczyk