Jakość

Huta Pokój S.A.
Mirosław Grabe
Dyrektor Działu Kontroli Jakości i Laboratoriów

telefon +48 32 772 41 10
GSM +48 694 428 087
miroslaw.grabe@hutapokoj.eu
 

Arkadiusz Baranowicz
Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. Systemów Zarządzania Jakością i Kontroli Wewnętrznej

telefon +48 32 772 40 76
GSM +48 694 428 148
arkadiusz.baranowicz@hutapokoj.eu

Huta Pokój Konstrukcje sp. z o.o
Krzysztof Połap
Kierownik Działu Kontroli Jakości
(Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością
/Kierownik ZKP)

GSM +48 668 402 095
krzysztof.polap@hutapokoj.eu
 

Wojciech Stanek
Wojciech Stanek – Z-ca Kierownika DKJ
(Badania NDT – uprawnienia 3 stopnia)
 
 
GSM +48 694 428 095
wojciech.stanek@hutapokoj.eu