Badania chemiczne

Wykonujemy badania składu chemicznego i właściwości fizykochemicznych surowców, półproduktów i produktów hutniczych. W analizie instrumentalnej wykorzystujemy spektrometr emisyjny z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-OES, spektrometr iskrowy SPECTROMAX, spektrokolorymetr, analizator węgla i siarki.

Rodzaj badania Badane cechy i metody badawcze / pomiarowe Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze
Badania chemiczne wyrobów stalowych i materiałów konstrukcyjnych, a także: żelazostopów, metali kolorowych, rud, topników, żużli, szlamów, popiołów, zendry, brykietów stalowych Zawartość pierwiastków: Metoda spektrometryczna ze wzbudzeniem iskrowym

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

QPL-DKJ-16

 

QPL-DKJ-17

Złóż zapytanie w sprawie realizacji badań chemicznych