Badania metali

Realizujemy badania metali za pomocą różnych metod badawczych. Zakres badań oraz kształt próbek pod uznanie technologii spawania oraz egzaminowanie spawaczy określają odpowiednie normy i przepisy. Różnicuje się to w zależności od użytej metody spawania, jak i rodzaju oraz gatunku spawanego materiału.

Rodzaj badania Badane cechy i metody badawcze / pomiarowe Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze
Badania wytrzymałości na rozciąganie metali
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badania niszczące spoin w metalach. Badanie na rozciąganie złączy krzyżowych i zakładkowych

Badania niszczące spawanych złączy metali. Próba rozciągania próbek wzdłużnych ze spoin złączy spawanych

Badania niszczące złączy spawanych metali. Próba rozciągania próbek poprzecznych

Badanie własności mechanicznych:

  • umowna granica plastyczności Rp
  • górna granica plastyczności ReH
  • wytrzymałość Rm
  • wydłużenie A%
  • przewężenie Z

Metoda: próba rozciągania w temperaturze pokojowej

PN-EN ISO 6892-1
metoda B
 
 
 
PN-EN ISO 4136
PN-EN 876
PN-EN ISO 9018
 
 
 
 
 
PN-EN ISO 9018
 
 
PN-EN 876
 
 
PN-EN ISO 4136
Badania udarności
 
 
 
 
 
 
 
Badanie udarności złączy spawanych metali
Praca łamania
 
Zakres:

  • KV2; KU2
  • temp. 20°C ÷ (- 60)°C

Próba udarności sposobem Charpy’ego

PN-EN ISO 148-1
 
 
 
 
 
 
 
PN-EN ISO 9016
Próby zginania
 
 
 
 
Badania niszczące spoin w materiałach metalowych
Podatność metali do odkształceń plastycznych PN-EN ISO 7438
 
 
 
 
PN-EN ISO 5173
Dobór średnicy trzpienia gnącego
PN-88/M-69720
AD 2000 Merkblatt
Próba zginania próbki napawanej wg ABV/SEP 1390 Własności na wskroś grubości wyrobu po napawaniu ABV/SEP 1390
Próba łamania Określenie typu, rozmiarów i rozkładu wewnętrznych niezgodności tj. pęcherze, pęknięcia, przyklejenia, braki przetopu oraz wtrącenia stałe w powierzchni przełomu PN-EN ISO 9017
Próba Z15, Z25, Z35 (przewężenia) Własności na wskroś grubości wyrobu PN-EN 10164
PN-EN ISO 6892-1
Twardość:

  • Vickersa
  • Brinella
  • Rockwella

Badanie twardości złączy spawanych łukowo

Odporność na działanie sił skupionych PN-EN ISO 6507-4
PN-EN ISO 6508
PN-EN ISO 9015-1
Próba makroskopowa – trawienie w odczynniku Adlera

Badania makroskopowe
i mikroskopowe złączy spawanych

Określanie rodzaju i kształtu złącza, określanie rozmiarów i ukształtowania strefy wpływu ciepła, ujawnianie obecności oraz identyfikacja wad i niezgodności spawalniczych ujętych w normie PN-EN ISO 5817 PN-EN ISO 17639

Złóż zapytanie w sprawie realizacji badań metali