Huta Pokój

Energia elektryczna

Posiadamy koncesję na dystrybucję i obrót energią elektryczną oraz paliwami gazowymi.

PRĄD i GAZ

Usługi badań laboratoryjnych

Działki na sprzedaż
Nieruchomości do wynajęcia

NIERUCHOMOŚCI

Usługi badań laboratoryjnych oraz usługi transportu

Posiadamy własne akredytowane laboratoria
Transport kolejowy, przeładunek materiałów

USŁUGI

Huta Pokój aktualne oferty pracy

Oferty pracy w Hucie Pokój
Staże i praktyki

Kariera