Szkolenia w zakresie badań wyrobów stalowych

AKTUALNIE PRZEPROWADZANE SZKOLENIA

Temat szkolenia: BADANIA WYROBÓW STALOWYCH – GDZIE I KIEDY? Jedyne tego rodzaju szkolenie w Polsce!

Cel szkolenia: uszeregowanie wiedzy w zakresie wymagań jakościowych dla wyrobów.

Dla kogo:  m.in. pracowników działu handlowego, działu zaopatrzenia – od Ciebie tak naprawdę zależy, kto z Twojej firmy powinien poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

CELE

W trakcie zajęć:

  dowiesz się w jaki sposób klasyfikowana jest stal
  dowiesz się jakie są wymogi norm gatunkowych i wymiarowych dla najczęściej oferowanych wyrobów stalowych
  dowiesz się jakie badania laboratoryjne wymagane są dla wyrobów stalowych
  poznasz proces i metody badań
  dowiesz się gdzie i z czyją pomocą możesz te badania przeprowadzić

PROGRAM

  wyroby hutnicze – asortyment (kształtowniki, blachy, konstrukcje stalowe).
  rodzaje stali
  definicje: gatunek/wytop
  rodzaje dokumentów kontroli wg PN-EN 10204

  • Świadectwo odbioru 3.1 – zapisy (np. analiza tolerancji kształtu, wymiarów i masy wyrobów)
  • Świadectwo odbioru 3.2
  • Świadectwo uznania typu wyrobu

  dokumenty związane z nadzorem klasyfikacyjnym celem uzyskania Świadectwa odbioru 3.2

  • def. Towarzystwo klasyfikacyjne
  • procedura reklasyfikacji/potwierdzenia właściwości technologicznych wyrobu

  badania odbiorowe (sposób poboru prób, prowadzenie badań, analiza wyników z badań – kryteria wg. odpowiednich norm wyrobu)

  Badania niszczące

  • próba wytrzymałościowa
  • próba udarności
  • próba zginania
  • badania twardości
  • próba Z
  • analiza chemiczna

  Opcjonalnie

   
  Badania nieniszczące

  • UT
  • VT, wymagania dotyczące jakości powierzchni wyrobów
  • MT
  • PT

 

Złóż zapytanie w sprawie realizacji szkoleń