Badania nieniszczące (NDT)

Realizujemy badania materiałów i wyrobów stosowanych na konstrukcje urządzeń technicznych, badania i ocenę jakości wykonania połączeń nierozłącznych na podstawie różnych metod badawczych.

 

Rodzaj badania Badane cechy i metody badawcze / pomiarowe Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze
Badania wizualne Wykrywanie nieciągłości powierzchniowych (pęknięcia kuźnicze, hartownicze, spawalnicze, wklęśnięcia, podtopienia, braki przetopu), oraz wady kształtu badanego obiektu (odkształcenia kątowe, porowatości, pustki, ubytki korozyjne) PN-EN ISO 5817
PN-EN ISO 17637
Badania ultradźwiękowe

Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej lub większej niż 6 mm (metoda echa)

Ultradźwiękowe pomiary grubości materiału

Wykrywanie niezgodności wewnętrznych w spoinach

 
 
 

Pomiary grubości w zakresie 0,1mm ÷300 mm

PN-EN ISO 23279
PN-EN ISO 11666
PN-EN ISO 16810
PN-EN ISO 17640
PN-EN 10160
Badania penetracyjne Wykrywanie nieciągłości powierzchniowych takich jak: pęknięcia, zawalcowania, rozwarstwienia, porowatości i innych nieciągłości otwartych na powierzchni PN-EN ISO 3059
PN-EN ISO 3452
PN-EN ISO 23277
PN-EN 571-1
Badania magnetyczno-proszkowe Wykrywanie nieciągłości powierzchniowych lub podpowierzchniowych do ok. 2mm PN-EN ISO 9934-1
PN-EN ISO 23278
PN-EN ISO 17638

Złóż zapytanie w sprawie realizacji badań nieniszczących