Kształtowniki ażurowe

Kształtowniki ażurowe

Zakres wymiarowy [mm]
h b g t emin
200 ÷ 2000 150 ÷ 550 7 ÷ 60 7 ÷ 60 4g

Wymiary c,d,D zgodnie z dokumentacją Klienta.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania o wymiarach wykraczających poza podany zakres.

NORMA I GATUNKI STALI

PN-EN 10025-2

S235JR, S235J0, S235J2
S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania w innych gatunkach stali.

TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA

Wymiary i tolerancje wykonania według norm: PN-H-93453, PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920, lub według indywidualnych uzgodnień geometrii, warunków technicznych i jakościowych.

DŁUGOŚCI

Kształtowniki spawane wykonuje się w długościach zamówionych z tolerancją 0/+100 mm.
Możliwość wykonania długości wg dokumentacji i/lub ustalonej tolerancji.

ANTYKOROZJA

Możliwość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego farbą podkładową lub pełny zestaw malarski wg ustaleń.