Kształtowniki spawane proste wg dokumentacji

Kształtowniki proste wg dokumentacji
Zakres wymiarowy [mm]
h b g t Imin Imax
200 ÷ 2000 100 ÷ 550 5 ÷ 70 5 ÷ 70 16000

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania blachownic o wymiarach wykraczających poza podany zakres.
W podanym zakresie wymiarowym mieszczą się dwuteowniki spawane typu HKS, IKS, IKSH i IPBS.
Kształtownik spawany jest wytwarzany na jednej z dwóch linii do spawania łukiem krytym firmy Grangers.

NORMA I GATUNKI STALI

PN-EN 10025-2:2004

S235JR, S235J0, S235J2
S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania w innych gatunkach stali.

TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA

Wymiary i tolerancje wykonania według norm: PN-H-93453, PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920, lub według indywidualnych uzgodnień geometrii, warunków technicznych i jakościowych.

DŁUGOŚCI

Kształtowniki spawane wykonuje się w długościach zamówionych z tolerancją 0/+100 mm.
Możliwość wykonania blachownic w długościach wg dokumentacji i/lub ustalonej tolerancji.

ANTYKOROZJA

Możliwość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego blachownic farbą podkładową lub pełny zestaw malarski wg ustaleń.