Belki skrzynkowe (spoiny pachwinowe)

Belki skrzynkowe (spoiny pachwinowe)
Zakres wymiarowy [mm]
h b g t cmin
250 ÷ 1000 100 ÷ 400 (1000) 7 ÷ 28 (60) 7 ÷ 60 3s

gdzie: s – grubość spoin pachwinowych

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania blachownic o wymiarach wykraczających poza podany zakres.

NORMA I GATUNKI STALI

PN-EN 10025-2:2004

S235JR, S235J0, S235J2
S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania w innych gatunkach stali.


TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA

Wymiary i tolerancje wykonania według norm: PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920, lub według indywidualnych uzgodnień geometrii, warunków technicznych i jakościowych.

DŁUGOŚCI

Długość zależna od ciężaru belki. Maksymalny ciężar belki do 35 kg.
Możliwość wykonania blachownic w długościach wg dokumentacji i/lub ustalonej tolerancji.

ANTYKOROZJA

Możliwość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego blachownic farbą podkładową lub pełny zestaw malarski wg ustaleń.