Huta Pokój Konstrukcje

konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe.

OBIEKTY REFERENCYJNE

kształtowniki spawane

Kształtowniki spawane.

KSZTAŁTOWNIKI SPAWANE

Huta Pokój aktualne oferty pracy

Oferty pracy w Hucie Pokój Konstrukcje

Kariera

Zapraszamy do współpracy w obszarze konstrukcji stalowych:

PODWYKONAWCÓW
Podejmiemy stałą współpracę z firmami specjalizującymi się i posiadającymi doświadczenie w:

 • montażu konstrukcji stalowych i/lub obudów,
 • projektowaniu konstrukcji stalowych, w tym sporządzaniu dokumentacji powykonawczej.

Współpraca z podwykonawcami musi zapewniać najwyższe standardy jakościowe oraz wysoką efektywność działania. W tym celu nadajemy wybranym firmom status podwykonawcy kwalifikowanego.

(GENERALNYCH) WYKONAWCÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH
Zapraszamy do kontaktu firmy, które poszukują partnerów do generalnego wykonawstwa obiektów o konstrukcji stalowej. Oferujemy projektowanie, prefabrykację oraz montaż konstrukcji stalowych. Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa ofertę współpracy.

POŚREDNIKÓW W SPRZEDAŻY
Chętnie nawiążemy współpracę z podmiotami, które pełnić będą rolę partnerów handlowych lub przedstawicieli handlowych i pośredniczyć będą w sprzedaży naszych produktów i usług na rynkach zagranicznych.

POWODY, DLA KTÓRYCH WYBIERZESZ NASZĄ OFERTĘ

 • pełny zakres asortymentowy konstrukcji stalowych – kompleksowe i terminowe dostawy od jednego producenta eliminują ryzyko otrzymania niekompletnych elementów.
 • pełny zakres zabezpieczeń antykorozyjnych.
 • laboratoryjne badanie spoin i styków oraz szeroki zakres badań odbiorowych dla konstrukcji stalowych.
 • dostawa gotowych elementów konstrukcji na budowę, możliwość szybkiego i profesjonalnego montażu.
 • nasze wyroby objęte są Deklaracją Środowiskową III Typu wystawioną przez Instytut Techniki Budowlanej potwierdzającą przeprowadzenie oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu wyrobów oraz obiektów budowlanych na środowisko.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:

 • infrastruktura drogowa i transport: konstrukcje mostowe (kolejowe, kolejowo-drogowe, drogowe, kładki dla pieszych, estakady)
 • infrastruktura sportowa i rekreacyjna: konstrukcje stadionów, hal i innych obiektów sportowych.
 • konstrukcje budowlane: konstrukcje hal (magazynowych, produkcyjnych i handlowych), konstrukcje obiektów użyteczności publicznej, konstrukcje obiektów przemysłowych wraz z infrastrukturą techniczną, belki podsuwnicowe, słupy, kanały.
 • przemysł petrochemiczny: zbiorniki o dachach stałych i pływających (na ropę i substancje ropopochodne oraz wodę) o pojemności do 100 000 m3, silosy i bunkry na materiały sypkie oraz stałe, silosy dla cukrowni, zbiorniki oczyszczalni ścieków, elementy konstrukcji przemysłowych.
 • przemysł energetyczny: konstrukcje nośne, konstrukcje stalowe kotłów.
 • przemysł maszynowy: konstrukcje technologiczne, techniczne, wsporcze, towarzyszące.