Belki ażurowe z dwuteowników równoległościennych HEB

Belki ażurowe z dwuteowników równoległościennych HEB
Kształtownik podstawowy Zakres wymiarowy [mm]
h c a emin
HEB 140 ÷ 500 200 ÷ 700 60 ÷ 200 270 ÷ 630 4g

Wymiar d zgodnie z dokumentacją Klienta.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania o wymiarach wykraczających poza podany zakres.

TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA

Wymiary i tolerancje wykonania według norm: PN-H-93453, PN-EN 1090-2, PN-EN-ISO-13920, lub według indywidualnych uzgodnień geometrii, warunków technicznych i jakościowych.

DŁUGOŚCI

Możliwość wykonania długości wg dokumentacji i/lub ustalonej tolerancji.

ANTYKOROZJA

Możliwość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego farbą podkładową lub pełny zestaw malarski wg ustaleń.